یک شنبه 01 فروردین 1400
زمان: 23
دسته: اخبار خوزستان
لینک کوتاه

انتشار اولین ليست كانديداهاى پُر شانس انتخابات ششمين دوره شوراى اسلامى شهر اهواز

انتشار اولین ليست كانديداهاى پُر شانس انتخابات ششمين دوره شوراى اسلامى شهر اهواز ١- حیدر حجتی نیا
٢- محمد تقی زاده
٣- مجتبی ذوالفقاری
٤- مهران باباپور
٥-مريم ابريشمكار
٦-کوروش نجف پور
٧-يونس اسفنديارى نژاد
٨- علیمراد حافظی 
٩-قاسم غزلاوى
١٠-ايوب غزى
١١-حيدر قطب الدين
١٢-محمدكروشاوى
١٣-محمد عتاب اهوازى
١٤-زيبا صالح پور
١٥-محمدعلى شياعى
١٦-سيدسعيد شرفاء
١٧-غلامرضا شانه سازان
١٨-كاظم سوارى
١٩-عبدالزهرا سنواتى
٢٠-جمشيد سلحشور
٢١-حسين زيدوندى
٢٢- احمد سراج
٢٣-كيوان بابادى
٢٤-علی باقر طاهری
٢٥- جعفر شعبان پور خزینه
٢٦-ساناز خورشيدى
٢٧-قيس رفيعى
٢٨-آذر زمانپور
٢٩-كيامرث زنگنه بندانى
٣٠-امير زويدات
٣١-رحيم كعب عمير
٣٢-ايمان لورابى
٣٣-صالح لويمى
٣٤-سياوش محمودى
٣٥-مصطفى معلاٰ
٣٦-سيدمهدى موسوى
٣٧-سيدمهدى موسوى دهموردى
٣٨-سيدابولحسن موسوى
٣٩-سيدمحسن موسوى زاده
٤٠-سيدناصر موسوى نژاد
٤١-سيده ليلا موسويان
٤٢-سيدناصر مهداوى
٤٣- اکبر جمالپور
٤٤-عيسى نعامى
٤٥-سهراب نوروزى
٤٦-محمدحسين ممبينى
٤٧- فتح الله حاجتی
٤٨-فالح آلبوغبيش
٤٩-حسين حيدرى
٥٠- شاهرخ موسوی
٥١-محسن موگهى
٥٢-مظفر يوسفى
٥٣-صالح اچرش
٥٤-محمدرضا ايزدى
٥٥-سميرا جليلى
٥٦- سید هلال موسوی
٥٧-فاضل خميسى
٥٨-جانعلى خورشيدى
٥٩-سيدمحمدجواد رضوى
٦٠-محمدسركوهكى
٦١-ناجى سوارى
٦٢-عاشور سوارى پور


اخبار پربیننده

بیشتر

اخبار مرتبط

بیشتر

طراحی و پیاده سازی: راد وب