پنج شنبه 20 خرداد 1400
زمان: 18
دسته: اخبار خوزستان

نویسنده: حیدر حجتی نیا (محور وحدت)

المان های شهری بر مبنای مسابقات معماری انتخاب خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هشت امروز،مدیریت  شهری که حوزه ای گسترده دارد، مجموعه ای مناسب است برای ایجاد فضایی برای مشارکت جامعه.

به گوشه گوشه ی شهر که بنگریم، مسائل و حوزه هایی را خواهیم یافت که همه ی علوم دانشگاهی را در بر می گیرد.

این ویژگی ارزشمند که در زیرمجموعه مدیریت شهری قرار گرفته است، میدان مناسبی را جهت مشارکت شهروندان و جوامع علمی برای همراهی و همکاری در مسیر توسعه متوازن شهر فراهم می سازد.

از جمله این همکاری های اثر بخش برگزاری مسابقات معماری با هدف ایجاد رقابت برای طراحی المان های شهری است.

مسابقاتی بومی که با تشکیل هیات داورانی از جامعه دانشگاهی و مشارکت مهندسین طراح معمار به طور رقابتی برای انتخاب مفهومی ترین و زیباترین المان های شهر برگزار می شود.

شهری که جامعه دانشگاهی را فعال می کند، به مسیر صحیح توسعه و زیباسازی شهر ورود خواهد کرد.

نویسنده: حیدر حجتی نیا (محور وحدت)


اخبار پربیننده

بیشتر

اخبار مرتبط

بیشتر

طراحی و پیاده سازی: راد وب